Grafgedichten >> Kernwoord: Grafsteen

 • OP HET KERKHOF NOORDBROEK

  Dankzij de leden van Gravenprojekt Noordbroek is het merendeel van de grafstenen opgeknapt waardoor veel dat door veroudering en vervuiling aan het oog onttrokken was nu weer zichtbaar is geworden.

 • Graf 11

  Tekst:

  FROUWK JOHANNA BROUWER
  Echtgenoote van den WelEerwaarden
  Zeer Geleerden Heer EILERTS VAN
  DER TUUK, Predikant te Noordbroek,
  Geb. den 28 April 178
  Gest. den 28 November 1820
  Hier rust het stoflijk deel
  Van een der braafste vrouwen
  Schoon zwaar door leed gedrukt
  Gaf zij aan God de eer
  Zij stierf in stille hoop
  Om ’s Heeren heil t’aanschouwen
  In beter Vaderland
  En kent geen lijden meer

 • Graf 2

  Ik ben als gij geweest
  maar ’t was slechts
  kort van duur

 • Jan Hendrik Schuringa

  Tekst op achterkant zerk:

  Het is de mensch
  gezet te sterven
  Op ’t sterven volgt
  de Eeuwigheid,
  En wilt ge dezen
  schat beërven,
  Zorg dat ge u
  hier voorbereid.

 • Grietje v.d. Veen

  Wat hier het aardsche
  leven bied,
  Het is een schijn
  toch anders niet,
  Want hoe de mensch
  zich hier ook vlijd,
  De sterkste is enkel
  ijdelheid

 • Wiepke Schipper

  Op de achterkant van de zerk:

  Rust zacht, Rust zacht
  in stof omgeven. Rust
  dierbaar Moeder in het graf
  Eens brak de dood de draad
  des levens. En rukte U weer
  van ons af, Ja afgemat door
  ziekte en pijn moest zij zoo
  ten grave dalen. En een prooi
  der wormen zijn

 • Jacob Blaauw

  Op de achterkant van de zerk:

  Ons vaders leeftijd
  ging voorbij,
  ’t Lijk rust nu aan
  moeders zij,
  Zoo lang op Gods
  bevel ’t heelal,
  Ten jongste dag
  herrijzen zal,
  Daar have en halm
  in ’t ruim verschiet
  Gezegend was in
  hun gebied,
  Zes telgen aan
  vereende stam,
  Waarvan de seis
  eens twee weg nam

 • Marchien Taai

  Rust zacht lieve
  moeder, Rust
  zacht in ’t Graf
  Tot dat u de
  morgen weer
  blijde toelacht

 • Simon Huisman

  Beste vriend rust
  zacht!
  Groet van
  ”KENNIS IS MACHT”

 • Kasper Pronk

  OP ACHTERKANT ZERK:

  VROEG MOEST HIJ
  ZIJN JONGE LEVEN
  AAN HET LIJDEN
  OVERGEVEN,
  NU RUST HIJ TOT
  STOF TER NEER
  EN VIND DAAR
  GEEN LIJDEN MEER

Archieven