Bovenlichten >> Kernwoord: Hoofdstraat

 • Hoofdstraat 117 Noordbroek

  Hoofdstraat 117

  Het bovenlicht van Hoofdstraat 117 bevat een liggende leeuw, symbool voor waakzaamheid (slapen met open ogen), behoedzaamheid (het verwijderen van sporen met de staart) en barmhartigheid (het sparen van de tegenstander). Ook wordt de leeuw gezien als bewaker van poorten en domeinen. De landbouwer wiens voorgevel een dergelijk bovenlicht bevatte zal zich zeer wel met dergelijke deugden hebben kunnen vereenzelvigen.
  De kozijnen en fraaie deuren zijn van typisch laat 19e eeuwse eclectische neostijl: een allegaartje van motieven uit vroegere stijlperioden,

 • Hoofdstraat107 Noordbroek
  Hoofdstraat107 Noordbroek

  Hoofdstraat107 Noordbroek

  Hoofdstraat 107

  In het gietijzeren bovenlicht van Hoofdstraat 107 zijn elementen van de levensboom gecombineerd met het motief van de rijzende zon. Het deurkozijn heeft laat 19e eeuwse kwartronde hoeken

 • Hoofdstraat 91
  Hoofdstraat 100

  Hoofdstraat 100

  De liggende leeuw in het bovenraam van Hoofdstraat 100 heeft grappige oortjes. Verwijzend naar een rijke oogst zijn in het loof “hoornen des overvloeds”, gevuld met fruit en bloemen, aangebracht.
  Ter plaatse wordt wel eens ten onrechte beweerd dat de leeuw (waakzaamheid) een aanduiding zou zijn dat op dit adres een bestuurslid van het vroegere hoogheemraadschap heeft gewoond.

 • Hoofdstraat 91
  Hoofdstraat 91

  Hoofdstraat 91

  De liggende leeuw van Hoofdstraat 91 verschilt in vorm duidelijk met de leeuw van Hoofdstraat 100. Ook de overige uit hout gesneden sculpturen met de leeuw als onderwerp blijken bij vergelijking unieke exemplaren.
  Ter plaatse wordt wel eens ten onrechte beweerd dat de leeuw (waakzaamheid) een aanduiding zou zijn dat op dit adres een bestuurslid van het vroegere hoogheemraadschap heeft gewoond.

 • Hoofdstraat 94
  Hoofdstraat 94
  Hoofdstraat 94

  Hoofdstraat 94

  Hoofdstraat 94

  Een bijzonder gietijzeren bovenlicht bevindt zich boven de deur van Hoofdstraat 94: een centrale “vaas” met verfijnde acanthuskrullen. De afgeronde hoeken van het entreekozijn komen in de tweede helft van de 19e eeuw in de mode en dit ornament stamt ook uit die tijd.

Archieven