Nederlands Hervormde Kerk Zuidbroek

Toren Zuidbroek

Tijdens een restauratie van de zadeldaktoren in 1962 bleek de fundering puin van profielstenen te bevatten. Deze stenen zijn ook in de kerk verwerkt, waarschijnlijk is de toren dan ook voor 1270 gereed gekomen.

In de zuidelijke muur van de klokketoren zijn vier getraliede vensters aangebracht waarachter zich nu nog twee cachotten bevinden.

Door gevangenen zijn op de binnendeur teksten, initialen en andere data gekrast. In 1947 is hier voor het laatst en bezoeker van de Muntendammer kermis gevangen gezet.

De Petruskerk

Op de muren van het schip, dwarspand en koor is de geleding in een onder- en bovenzone duidelijk zichtbaar.

De blindnissen in de onderzone van het rechtgesloten koor en de aangrenzende buitenmuren van de dwarsschepen zijn voorzien van omkraalde rozetvensters. Dit is een Romaans aspect van deze romano-gotische kerk die in 1270 is afgebouwd.

Zowel de ingang aan de noord- als zuidzijde zijn in 1770 dichtgemetseld. De aangebrachte vensterbanken wekken de schijn dat het dichtgemetselde ramen betreft. Deze ingang aan de noordzijde werd bij rouwplechtigheden als toegang gebruikt.

Ook de vele blindnissen wekken de indruk van dichtgemetselde ramen. Deze bij de bouw aangebrachte nissen waren ter versiering opgenomen en gaven ook besparing van steenmassa, terwijl de sterkte en het dragend vermogen door deze bouwwijze niet werd vermindert.

De romano-gotiek komt hier door de symmetrische plaatsing van hoge smalle spitsboogvensters en blindnissen, hier en daar afgewisseld met een rondbooguitvoering, uitstekend tot haar recht. Zie ook de Romaanse fries.

Kerkhof

Het kerkhof is eigendom van de gemeente Menterwolde. Het onderhoud wordt i.s.m. de Stichting Het Groninger Landschap uitgevoerd. Er zijn al enkele graven hersteld en opgeknapt.

Een oud kerkhof herbergt oude graven en het achterstallige onderhoud laat sporen na.

Interieur Petruskerk

Het koor wordt afgesloten door herebanken (1709) voor drost en kerkvoogden. Ter eigen glorie zijn de banken voorzien van het familiewapen. De pleisterlaag is bij de restauratie in 1937 van de muren en koepelgewelven verwijderd. Dit had een verslechtering van de akoustiek tot gevolg. In 2000 is daarom, het koor uitgezonderd, weer pleister aangebracht.

Buiten de kerk zijn tijdens de restauratie in 1997 fragmenten van een vroeg 16e eeuws kruisigingstafereel gevonden.

Op de toegangsdeur van de barokke preekstoel is Mozes met de tien geboden in houtsnijwerk uitgebeeld. De andere panelen tonen engelen met de symbolen voor Geloof, Hoop en Liefde en de engel Gabriel.

De preekstoel is in 1736 aangebracht. Op de achtergrond het fameuze Schnitger / Freytag-orgel dat zeer onlangs geheel is gerestaureerd.

Categorie(ën): Kernwoord(en): | |