Nederlands Hervormde Kerk Noordbroek

Omringd door gras- en bouwland ligt de Noordbroekster kerk verscholen achter de singelaanplant langs het kerkpad.

Toren d' Ol Dodde

De zadeldaktoren, gebouwd tussen 1260-1275, is opgetrokken uit kloostermoppen, aangevuld met resten tufsteen van een vroeger bouwwerk. De kompakte bouw, de ongelede muren en rondboogkonstukties van de vensteropeningen zijn kenmerken van de Romaanse bouwstijl.

Exterieur kerk

Dit hek geeft toegang tot het laantje dat het kerkhof en de kerk omringd. Als onderdeel van het begrafenisritueel werd de kist vroeger drie keer rondom de kerk gedragen.

De kruiskerk, waarvan de bouw in 1335 gereed kwam, toont in de zuidelijke muur haar Romano-gotische kentekens zoals rijkversierde spitsboogsparingen en hoge smalle vensters.

De gerenoveerde romaanse fries en de fraai gedetailleerde dwarspandtoppen zijn typisch voor de Romano-gotiek.

De oude ingangen in de noord- en zuidmuur zijn op eenvoudig wijze en in een afwijkende steensoort dichtgemetseld en daardoor goed te onderscheiden van de spitsboogspaarvelden.

De oude ingangen in de noord- en zuidmuur zijn op eenvoudig wijze en in een afwijkende steensoort dichtgemetseld en daardoor goed te onderscheiden van de spitsboogspaarvelden.

De verschillende steensoorten die bij het slordige herstel van de westelijke gevel zijn gebruikt verraden dat haar restauratie in 1750 minder zorgvuldig is uitgevoerd.

De verschillende steensoorten die bij het slordige herstel van de westelijke gevel zijn gebruikt verraden dat haar restauratie in 1750 minder zorgvuldig is uitgevoerd.

Het koor, zoals gebruikelijk aan de oostkant gesitueerd, is hier, anders dan de vlakke koorafsluiting van de kerk van Zuidbroek, vijfhoekig.

Voormalige Pastorie

In 1823 is de bouw van de voormalige pastorie voltooid. Dit is deels gerealiseerd met hergebruik van materialen die bij de sloop van een oudere pastorie zijn vrijgekomen.
Deze vroegere pastorie heeft dichter bij de achterliggende vijver gestaan.

Op de grafstenen herkent men symbolen die staan voor Leven, Geloof, Hoop en Liefde.
Een boom met geknakte tak en daarnaast een bloeiende plant duidt op een overlijden in de bloei van het leven.
De vlinder staat symbool voor het leven en de pop voor de dood. De slang verwijst naar de kringloop van het bestaan en de eeuwige wederkeer
De zandloper heeft een duivenvleugel en een vleermuisvlerk. Dit geeft aan dat de tijd, en dus het leven, zowel gedurende de dag als nacht vervliegt.

Op de steen van dit kindergrafje werd alle symboliek vermeden.

Interieur kerk

Unieke fresco’s uit verschillende perioden tonen de Zondeval, de Doop van Christus, het Laatste Oordeel, de Wonderbaarlijke Visvangst, het overzetten van Christus door Christoforus en de symbolen voor de vier evangelisten.

Het kerkmeubilair is uit verschillende stijlperiodes.

De klankkleur van het vermaarde Schnitger/Hinzorgel wordt alom geroemd.

In het koor liggen 28 zerken van na de reformatie. De oudste steen toont het sterfjaar 1603.
Op deze steen links, zonder opschrift, zijn de wapens van Coenders/Schaffer afgebeeld.

Categorie(ën): Kernwoord(en): | |