Zwaantje Luitjens Bouwman

Boventekst:

Zwaantje Luitjens Bouwman
ge. 4 april 1818, overl. 5 aug. 1845
echtgenoote van
Nanno Hommes Tonkens

 

Grafgedicht:
Hier rust een een brave gade en moeder,
Aan echtvriend, vader, zusters, broeder
En zoon in ’s levens bloei ontrukt,
Haar zuigeling van negen weken,
Weldra aan vreemde borst bezweken,
Wordt ook door dezen steen gedrukt.

Categorie(ën): | Kernwoord(en):