Tetje Harms

Boventekst:

Ter nagedachtenis van
de eerzame Tetje Harms,
wedw. Van wylen Ayolt Tonkes,
in leven kerkvoogd op de Meeden,
geboren den 15 january 1735
en overleden den 15 january 1813

 

Grafgedicht:
Hier onder dezen steen beneden
Rust naast haar man, ’t ontzielde lijf
Van haar, die juist is overleden
Na tachtig jaren aardsch verblijf
Na van haar aardschen post ontslagen,
Deelt zij thans in haar eeuwig lot.
Haar ligchaam werd in ’t graf gedragen,
De plaats waar vleesch en been verrot.

Categorie(ën): | Kernwoord(en):