NANNO AMSINGH

ANNO 1690, DEN 10 SEPTEMBER,
IS DIE EERSAMR NANNO AMSINGH,
IN SYN LEVEN KERCKVOOGHT TOT ZUITBROECK
ALSMEDE ZYLVEST
VAN TERMUNTERZYL,CHRISTE
LYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN
INT 50 JAER SYNS OUDERDOMS,
VERACHTENDE MET ALLE WARE
GELOOVIGEN EEN SALIGE OPEER
STANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM

 

Hier rust nu eene in dit graff
die sich geheelyck over gaff
Vooreerst syn Ziel an Godt denHeer
dan tot syns naesten nut en eer
En daerin heeft hy voort gegaen
Totdat syn levent was gedaen
Soodat niemant an hem gedenckt
Of wenscht hem toe, dat Godt hem
schenckt
Die vreught, daer hy syn kindren al
met croonen en beschencken sal.

Categorie(ën): | Kernwoord(en):