MEERTEN BRONGERS BUSSCHER

Boventekst:

ANNO 1724 DEN 15 JULI , IS DE EERBARE
MEERTEN BRONGERS BUSSCHER,
ZONE VAN DE EERZAME BROUWER
BRONGER JEMMES, IN HET 17DE
JAAR ZYNS OUDERDOMS, ZEER
CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN
VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
DINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM

 

Grafrijm:
Myn Ouders, moest ik U verlaten
Myn jeugt zig bukken voor de doodt
Die my beminden boven maten
Treurt niet! myn ziel in Abrams
schoot
Heeft ’s Hemels zaligheit verworven
Ook zal myn Vleesch door Jesu kragt
Schoon ’t van de wormen is bedorven
Daar heerlyk worden ingebragt
Om met de ziel eens na dit leven
Te delen aan het hoogste goet
Dat God ten prys de zyn wil geven
Uit vry genaad om Christi bloet

Categorie(ën): | Kernwoord(en):