JAN ARENTS

ANNO 1697, DEN 2 FEBRUAYUS,
IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE
ONTSLAEPEN DEN EERSAMEN JAN
ARENTS, WEDMAN EN KERCKVOOGHT
TOT SUYDTBROECK, OUT ONGEVEER
41 JAEREN, VERWACHTENDE MET AL
LE WARE GELOOVIGEN EEN SALIGE OP STANDINGE
DOOR JESUM CHRISTUM

 

In vrede levend, eensgesint,
Van lant, vrouw, kindren seer bemint
Trof my die doot syn scherpste swaard
Selfs ruckt myn ziel ten hemel vaerd
‘K rust nu alhyr, doch voor een tydt
Myn ziel haer in den Heer verblydt
Oock heerlyck werde opgeweckt

Categorie(ën): | Kernwoord(en):