Harm Hindriks

Boventekst:

Anno 1738, den 15 January, is in
den Heere gerust Bouke Brongers
huisvrou van den eersame
Harm Hindriks, zylvest op
den Mieden, in het 33ste jaar ha
res ouderdoms, verwachtende een
zalige opstandinge ten eeuwigen
leven door Jesus Christus

 

Grafgedicht:
Na een lang zuikelen en noodt van
baren
Doen most ik van dese werelt
vervaren
En rust hyr met myn kleinste kint
teer
En werp myn sorg op God den Heer
En Jesum Christum zynen zoon
Die ons wil brengen in des hemels

Categorie(ën): | Kernwoord(en):