Graf 21

Boventekst
A° 1700, DEN 5 APRIL, IS CHRISTELYK IN
DEN HEERE ONTSLAPEN DE WELGEL
DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
VERWACHTENDE VAN HIER EEN
EERDE HR. WIBRANDUS AMSINGH, DER BEIDE
REGTEN DOCT., OUDT 31 JAAR.

A° 1699, DEN 16 OCTOBR, IS MEDE IN
DEN HEERE GERUST DESSELFFS HUIS
VROU BONNA FREDERIX, OUDT 18 JAAR,
VERWAGTENDE EEN VROLYKE OPSTAN
DINGE IN CHRISTO TEN EEUWIGEN LEVEN

 

Ondertekst

Siet hier dit jeugdig paar, bedeckt van dese zarc
Plag zyn een stut van landt en kerc
verbonden haar ten trou, soo is de vrou gestorven
na sy een week te voor een soone had verworven
de man na een halff jaar soekt op syn wederhelft
in ’t duister nare graf en ’t heemelsche verwelft
daar zy de eere Gods in heiligheidt betragten
en dit haar stoflic deel, ten jongsten dag verwagten.

Categorie(ën): | Kernwoord(en):