Graf 14

Boventekst
ANNO 1695, DEN 29 NOVEMBER, IS
CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAIN
DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
VERWACHTENDE VAN HIER EEN
PEN DE EER EN ACHTBARE PHEBO
FREDERIC{KS}, ZYLVEST EN KERCK
VOOGHT TOT NOORTBROEK, INT
55 JAAR SYNS OUDERDOMS, VER
WAGTENDE EEN SALIGE OP
STANDINGE IN CHRISTO TEN
EEUWIGEN LEVEN, AMEN.

 

Grafgedicht
Hier leit bedolven, die voor deesen
Plag zyn een stut van landt en kerc
’T is Pheebo Fredericks schrander weesen
Die neergedrukt wordt van dees zerc
Maar dog, zyn naam, zyn eer en luister
Blyft by ons buiten ’t nare graff
Zijn ziel, schoon ’t lichaam leit in ’t duister
Bloeit voor Godt als Aarons staff

Categorie(ën): | Kernwoord(en):