Graf 13

Randschrift
A° 1663, DEN 12 SEPT., IS VROUWE MENIA EYSSONIUS,
HUISVROUW VAN DE HEER LANDSCHRIVER E. EDZENS, IN
DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE VAN HIER EEN
SALIGE OPSTANDINGE
DES LICHAEMS.

 

Grafgedicht
EEN SPRUIT UIT EYSS-MEMM-ENS
Stam
EN EDZENS VROUW HAER AFSCHEYT
NAM
VAN D’AERD INT BLOEYENST VAN HAER
LEEVEN
EN IS TOT HAEREN GODT VER
HEEVEN
HAER SIEL, IN HEERLYCKHEYT VER
HEUGT
WENSCHT IN HAER LICHAEM ‘S HEMELS
VREUCHT

Categorie(ën): | Kernwoord(en):