Graf 11

Tekst:

FROUWK JOHANNA BROUWER
Echtgenoote van den WelEerwaarden
Zeer Geleerden Heer EILERTS VAN
DER TUUK, Predikant te Noordbroek,
Geb. den 28 April 178
Gest. den 28 November 1820
Hier rust het stoflijk deel
Van een der braafste vrouwen
Schoon zwaar door leed gedrukt
Gaf zij aan God de eer
Zij stierf in stille hoop
Om ’s Heeren heil t’aanschouwen
In beter Vaderland
En kent geen lijden meer

Categorie(ën): | Kernwoord(en):