Gedicht

Hier rust een jongevrouw in t bloeyen
van haar jaren Ze stierf den zesden
dag na t eerste kinderbaaren
Drie weken en een jaar in een
gewenste trouw Was haar bepaalde tyd ,
nu weent haar man vol rouw
Kind schreit zyn moeder na
en al de haar beminden
Wyl zy zoiets bezat, dat
zeldzaam is te vinden
Haar stof wacht op de stem
van ’t laatst bazuingeklank
Haar ziel juicht voor Gods
troon in ’s hemels koorgeklank

Categorie(ën): Kernwoord(en):