FREERICK KEMPKES

Boventekst:

ANNO 1737, DEN 30 NOVEMB,
IS CHRISTELYK IN DE HEER
ONTSLAPEN FREERICK
KEMPKES, OUT INT 34 JAER
VERWACHTENDE EEN SALI
GE OPSTANDINGEN MET ALLE
GELOOVIGE DOOR JESUS
CHRISTUS

 

Grafgedicht:
In het beste van myn dagen
Kwam God het te behagen
Myn lichaam an te tasten
Met sware Terings kragten
En my voor ’t aardsch schenken
Og mensch, wilt het bedenken
De Zaligheid door Christy bloed
Dees hoop staad vast in myn gemoed

Categorie(ën): | Kernwoord(en):