EPPIEN AMSING

ANNO 1726, DEN 19 MEERT, IS DE EER
EN DEUGTSAME VROU EPPIEN AMSING,
WEDUWE VAN WYLEN DE WEDMAN EN KERK
VOOGT JAN ARENTS, IN DEN HEERE GERUST
IN HET 63STE JAAR HAARS OUDERDOMS,
VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
DINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

 

Nadat myn egaas sterflyk diel
Voor vele jaren my ontviel
Bescheen my het geluk, dat ik
In my vervult zag door ’t beschik
Van God ’t geen opgesloten ligt
In d’ houlykszegen, ’t was ’t gesigt
Des nageslagts, dog ’t beste ziet
Myn ziel nu vreed en vreugt geniet.

Categorie(ën): | Kernwoord(en):