Edzo Tonkes

Boventekst:

Ter gedachtenis
van Edzo Tonkes, geboren
den 1 april 1730, overleden den 7 dec. 1802
in den ouderdom van 72 jaren
en ruim 8 maanden
en zyn dierbare echtgenoot
Eeltje Eppes, geboren den 3 febr.
1743, overleden den 30 janri 1806
in den ouderdom van 63 jaren

 

Grafgedicht:
Vraagt gij, o wandelaar, wie leggen hier begraven?
Een paar in hunne deugd geagt by alle braven
Dat midden in ’t geluk de vrucht van hunnen vlyt
Aan Godsdienst, kunde en deugd hun dagen heeft gewyd
De man van kindsbeen af aan ’t akkerwerk verbonden
Heeft door ’t onginnen van een aantal woeste gronden
Aan veelen brood verschaft en daardoor meer verrigt
Dan menig koning, die paleizen heeft gestigt.
De vrouw, de kroon haars mans, door deugen zacht gedreven
Zocht in het huisbeleid, haar man opzij te streven
En won door hare deugd, hoe zwak haar luister scheen
De liefde van ’t gezin en de achting van ’t gemeen
Nu door Gods vaderhand aan de aardsche zorg ontheven
Verbeid hun stoflyk deel, hier de uchtendstond van ’t leven
Dat Jezus Christus in de blyde onsterflykheid
De waare deugd ten loon zyn kindren heeft bereid

 

Categorie(ën): | Kernwoord(en):