D.E. Aeise Harms

Boventekst:

Anno 1738 den …. is in den Hee,
re ontslapen D.E. Aeise Harms
doghter van de eersame Harm
Hendriks, in het negende jaar ha
res ouderdoms, verwagtende door
een zalige opstandinge ten eeuwigen
alleen door Jezus Christus

 

Grafgedicht:
Ik waer een zuikeling omtrent al myn dagen lang
Het viel myn Moeder swaar, myn Vader bang
En wens met haar in heerlykheit te zyn Verblyt
Nu rust ik hier an myns Moeders zyt

Categorie(ën): | Kernwoord(en):