CHRIS TINA POLACIUS

ANNO 1733, DEN 21 MEERT
IS KRISTELYCK IN DEN HERE
GERUST DE EERSAME CHRIS
TINA POLACIUS, DE DUEGT
SAME HUISVROU VAN DE
EERB. LUITIEN TONNIS, KERCK
VOOGT EN OUDERLINCK OP DE
MIEDEN, IN HET 44STE JAER
HAERS OUDERDOOMS, VER-
WACHTENDE MET ALLE UIT
VERKOREN EEN VROLYCKE OP\
STANDINGE TE JONGSTEN DAGE

Categorie(ën): | Kernwoord(en):