Bronne Remkes

Boventekst:

Ao 1694, den 11 juni, is de deugd
zame Anje Hendriks, de gewe
zene huisvrouw van de eerzame
Bronne Remkes, christelyk in
het 44 jaar haars ouderdoms
in den Heere ontslapen, verwag
tende met alle ware gelovigen
een zalige opstandinge al
leen door Jezum Christum

 

Rijmtekst:
Myn dagen zyn gesneden af
Myn lichaam rust hier in dit graf
Dog hoopt genieten voor dit slyk
Een erfdeel in Gods koninkryk
Waarin myn ziel nu wordt gevoed
Uit enkel liefde door Christi bloed.

Categorie(ën): | Kernwoord(en):