Uiterburen

In Uiterburen wordt de overgang van zand- naar kleigrond bepaald door de vanaf de kerk van Noordbroek in zuidelijke richting lopende zandtong. Sinds mensenheugenis loopt hierover een landweg. Langs deze weg is eeuwenlang gebouwd met als gevolg een voor het Oldambt karakteristiek bebouwingslint op de grens van oud en nieuw land. Het lint Uiterburen / Zuiderstraat heeft nog een vrij gaaf karakter; de zichtlijnen vanuit de boerderijen naar het bijbehorende land zijn vaak bewaard gebleven. Vanaf de 15e eeuw had de stad Groningen de macht over het Oldambt; de drost, haar hoogste vertegenwoordiger, huisde in de buurtschap Uiterburen.

De oorspronkelijke Drostenborg is in 1401 door de Groningers verwoest; van deze borg zijn slechts fundamenten gevonden.

Categorie(ën): Kernwoord(en): |