Noordbroek

De Hoofdstraat in Noordbroek ligt op een zandrug. Door inklinking van de bodem en door de uitbreiding van de Dollard in de Middeleeuwen bleek deze zandrug een natuurlijke zeewering waarop de Noordbroeksters een veilige woonstee vonden.

Op deze zandrichel zijn een robuuste losstaande toren in Romaanse en een formidabele kruiskerk in romano-gotische bouwstijl gebouwd. Deze bouwwerken zijn eind 13e resp. begin 14e eeuw gereedgekomen. Nu vormen de vm. 19e -eeuwse pastorie, de kerk, toren, het kerkhof en de omringende lanen een buitengewoon fraai monumentaal complex.

De getemde Dollard liet een vette kleilaag achter waarop het goed boeren was. Vooral in de 19e eeuw leidde dat tot ongekende welvaart.

Indrukwekkende boerderijen met fraai aangelegde tuinen waren het gevolg van deze voorspoed en zijn daar tot op heden getuigen van.

Karakteristiek voor Noordbroek zijn de aan de Noorderstraat, Hoofdstraat en Zuiderstraat gelegen “buitentjes” van de vroegere notabelen en renteniers.

De landbouwerspaleizen die deels hun bestemming hebben verloren worden afgewisseld met open ruimtes waarop ook nu nog paarden en vee grazen.

Categorie(ën):