Beschrijving bovenlichten

Bovenlichten kwamen in zwang nadat de gang als entree en toegang tot de belendende vertrekken het vroegere ‘met de deur in huis vallen’ had vervangen. Dit bovenlicht bracht licht in de duistere gang en dit venster boven de voordeur werd vanaf het midden van de 18e eeuw soms voorzien van een ornament. Een dergelijke versiering verleende het pand allure en het aanzien van het ontroerend goed vergrootte uiteraard de status van de bewoner.

Deze geornamenteerde bovenlichten zijn in onze gemeente nu nog aanwezig maar verdienen alle aandacht en zorg. Dit geldt vooral voor de aan weer en wind blootgestelde houten exemplaren. Voor de onderstaande decoratieve versiering, te vinden aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda, is het jammer genoeg al te laat:

Categorie(ën): Kernwoord(en):