Grafgedichten >> Categorie: Zerken op het kerkhof

 • Graf 1

  Op achterzijde zerk:

  Treedt vrienden
  treedt eerbiedig nader
  Bij ’t graf van uwen
  Burgervader
  Zijn braafheid is ons
  hulde waard
  Hier rust zijn stofflijk
  aards omhulsel
  Daar boven gindsche
  star verwulfsel
  Is hem het loon der
  deugd gespaard

 • D. S. Kuipers

  Op achterkant zerk:

  AL LEEFT EEN
  MENSCH NAAR WENSCH
  DEN LANGSTEN
  REEKS VAN JAREN
  ZIJN LEEFTIJD
  BLIJFT EEN TIJD
  VOL ONRUST
  EN GEVAREN
  ‘T GEREKTSTE
  LEVEN GAF,
  EEN CHRISTEN
  WACHT ZIJN RUST
  AAN ANDERE ZIJDE
  VAN ‘T GRA

 • Anna Bisschop

  Haar lichaamskrachten
  waren zwak,
  Zodat daar door
  de borst ontstak,
  En na een kwaal
  van weinig dagen
  Werd zij hier in
  dit graf gedragen
  Gun God de Heer
  Haar toch dat loon
  Met Hem te zijn
  in ’s hemels troon.

 • Otto Meijer

  O! WAT IS EEN MENSCH OP
  AARD, WERKEN ZWOEGEN
  VROEG EN LAAT, WANT HIJ
  WAS HET WERKEN NIMMER
  MOE, TOT AAN ZIJN LAAT
  STE ADEM TOE, AL WAS
  ‘T OOK KOUD OF NAT, HIJ
  WAS TOCH BIJ HET PAD

 • Graf 7

  MOEST DE DOOD ZULK EEN
  BITTERE SCHEIDING MAKEN?
  DOCH HET ISGOD DE HEER
  DAT IK DOE WAT GOED
  IS IN ZIJNE OOGEN.
  ‘K BEN BEREID TE STERVEN
  WANT OP U HEER HEB IK
  GEHOOPT. IN DE EEUWIGHEID
  ZAL IK NIET WORDEN
  BESCHAAMD

 • Fokko Wijsbeek

  HIJ WAS NOG FRISCH EN STERK
  MAAR ACH HET MOCHT NIET BATEN
  TOEN GOD ZIJN BODE ZONDT
  TOEN MOEST HIJ ONS VERLATEN

 • Graf 9

  ZALIGER IN CHRISTUS
  STERVEN DE DOODEN
  DIE DE HEMEL ERVEN.
  WIEN HIJ EEN WONING
  HEEFT BEREID STERVEN
  DUURT MAAR OOGEN
  BLIKKEN DAN VOLGT
  HET NOOIT GEKEND VER
  KWIKKEN ‘T ONTWAKEN
  VOOR D’ONSTERFLIJKHEID

 • Anje Schipper

  ZIJ WAS DE TROOST
  VAN ONS GEZIN
  MAAR NU TRAD
  DE DOOD
  HAAR WONING IN

 • Christina Woltjer

  ZWAAR VALT ONS DEZE
  SLAG, WAT HEDEN BLOEIT
  VALT MORGEN AF.

Archieven