Grafgedichten >> Categorie: Noordbroek

 • Jan Hendrik Schuringa

  Tekst op achterkant zerk:

  Het is de mensch
  gezet te sterven
  Op ’t sterven volgt
  de Eeuwigheid,
  En wilt ge dezen
  schat beërven,
  Zorg dat ge u
  hier voorbereid.

 • Grietje v.d. Veen

  Wat hier het aardsche
  leven bied,
  Het is een schijn
  toch anders niet,
  Want hoe de mensch
  zich hier ook vlijd,
  De sterkste is enkel
  ijdelheid

 • Wiepke Schipper

  Op de achterkant van de zerk:

  Rust zacht, Rust zacht
  in stof omgeven. Rust
  dierbaar Moeder in het graf
  Eens brak de dood de draad
  des levens. En rukte U weer
  van ons af, Ja afgemat door
  ziekte en pijn moest zij zoo
  ten grave dalen. En een prooi
  der wormen zijn

 • Jacob Blaauw

  Op de achterkant van de zerk:

  Ons vaders leeftijd
  ging voorbij,
  ’t Lijk rust nu aan
  moeders zij,
  Zoo lang op Gods
  bevel ’t heelal,
  Ten jongste dag
  herrijzen zal,
  Daar have en halm
  in ’t ruim verschiet
  Gezegend was in
  hun gebied,
  Zes telgen aan
  vereende stam,
  Waarvan de seis
  eens twee weg nam

 • Marchien Taai

  Rust zacht lieve
  moeder, Rust
  zacht in ’t Graf
  Tot dat u de
  morgen weer
  blijde toelacht

 • Simon Huisman

  Beste vriend rust
  zacht!
  Groet van
  ”KENNIS IS MACHT”

 • Kasper Pronk

  OP ACHTERKANT ZERK:

  VROEG MOEST HIJ
  ZIJN JONGE LEVEN
  AAN HET LIJDEN
  OVERGEVEN,
  NU RUST HIJ TOT
  STOF TER NEER
  EN VIND DAAR
  GEEN LIJDEN MEER

 • Jan Boekweg

  OP ACHTERKANT ZERK:

  OPGEROEPEN
  LIEVE GADE
  LEEFT GIJ NU
  IN HOOGER SFEER
  EENMAAL ZAL IK
  TOT U NADEREN
  WEDERZIEN VERBLIJD
  ONS ZEER

Archieven