Grafgedichten >> Categorie: Grafstenen

 • Hiebe E. Doorenbos

  Hier ligt mijn dierbaar vrouw
  Mijn welbeminde gade
  Zij leefde voor den Heer,
  Maar niet voor deze aarde

 • B. H. Briek

  Uitgeteerd van ligchaamskwalen
  Rust ik in dit graf ter nêer
  Hopen met mijn vrouw en kroost
  Leven bij den lieven Heer

 • Jan Kruizinga

  Dierbr Jan. Vroeg
  Nederdalen
  Hier in ’t graf
  In de volle
  bloei van ’t leven
  Sneed de dood
  al ’t leven af
  O! Het was
  een zware slag
  Haast niet
  t’overkomen
  Doch God
  die ’t leven gaf
  Heeft het
  weer genomen

 • Graf 2

  Wij brachten hem
  ten grave
  Het lief en dierbaar
  pand
  Uw stof rust hier
  in vrede,
  Uw ziel in ’t beter
  land.

 • Okko Hevinga

  HET IS DE TIJD,
  DIE ROTSEN SPLIJT.
  NIETS KAN HAAR
  KRACHT WEERSTAAN
  HIJ, DIE HIER RUST,
  VERLOOR DEN STRIJD
  NA 100 JAAR BESTAAN

 • Hendrik Watermuller

  Vroeg moest hij zijn jonge leven
  in het leiden overgeven

 • Grietje Jans Bleeker

  Rust zacht lieve Moeder
  in ’t stof hier omgeven
  In ’t graf is geen
  vermoeiing meer
  Gij zocht den Heer
  steeds in Uw leven
  Leeft nu voor eeuwig
  Bij den Heer

 • Riemke M. Bosscher

  Elf maanden door
  den echt verbonden,
  Schonk God ons ’t pand
  der liefde en min.
  Maar kort die vreugd.
  Na negen dagen
  ontsliep zij zacht
  voor eeuwig in.

Archieven