Grafgedichten >> Categorie: Grafstenen op het kerkhof

Op chronologische volgorde van sterfjaar:

 • Fortje T. Noorderwyk

  Hier rust mijn
  dierbre vrouw,
  Mijn veel
  beminde Gade.
  Zij leefde voor
  den Heer,
  Maar niet
  voor deze aard

 • Jan Douwes

  Den vrede had hij lief
  van ganscher harte
  En menschenmin
  was hem een grote deugd
  Op God vertrouwde hij
  in alle leed en smarte
  God dankte hij voor
  iedre levensvreugd

 • Habberdina T. Zuidema

  O God wat zijn
  het harde slagen
  Te missen zulke
  liefdepanden.
  Maar ach het was
  Uw welbehagen
  Gij hebt ons leven
  in Uw handen

 • Freerk Geerts

  IK HEB DEN GOEDEN STRIJD
  GESTREDEN, MIJN LOOPBAAN
  AFGELEGD, HET GELOOF
  BEWAARD
  THANS IS MIJ WEGGELEGD DE
  KROON DER GERECHTIGHEID
  VELEN STERVEN PLOTSELING
  EN ONVERWACHT
  WANT DE ZOON DES MENSCHEN
  ZAL KOMEN OP EEN UUR
  DAT MEN ER NIET AAN DACHT

 • Jan

  ‘T KIND ONS ONVER-
  WACHTS ONTVALLEN,
  SLAAPT DE DOOD
  SLAAPT IN DIT GRAF,
  VIEL ALS ‘T PAS ONT-
  LOKEND ROOSJE
  VAN DEN TEEDREN
  STENGEL AF.
  SLUIMER LIEVLING
  ONGESTOORD
  TOT DEN JONGSTEN
  MORGEN VOORT.

 • Kristiena Prins

  HIER RUST HAAR
  STOFLIJK DEEL
  IN TLEVEN LEED ZIJ VEEL
  VERTROUWDE OP
  HAAR GOD. VERWACHT
  ZIJ BETER LOT

Archieven