Kaart

0
0

foto

 

0
0

.

Muntendam

0
0

.

Zerken
op het
kerkhof

0
0

.

Op achterzijde zerk:
Treedt vrienden
treedt eerbiedig nader
Bij 't graf van uwen
Burgervader
Zijn braafheid is ons
hulde waard
Hier rust zijn stofflijk
aards omhulsel
Daar boven gindsche
star verwulfsel
Is hem het loon der
deugd gespaard

0
0

.

Op achterkant zerk:
AL LEEFT EEN
MENSCH NAAR WENSCH
DEN LANGSTEN
REEKS VAN JAREN
ZIJN LEEFTIJD
BLIJFT EEN TIJD
VOL ONRUST
EN GEVAREN
'T GEREKTSTE
WACHT ZIJN RUST
AAN ANDERE ZIJDE
VAN 'T GRAF

0
0

.

Haar lichaamskrachten
waren zwak,
Zodat daar door
de borst ontstak,
En na een kwaal
van weinig dagen
Werd zij hier in
dit graf gedragen
Gun God de Heer
Haar toch dat loon
Met Hem te zijn
in 's hemels troon.

0
0

.

O! WAT IS EEN MENSCH OP
AARD, WERKEN ZWOEGEN
VROEG EN LAAT, WANT HIJ
WAS HET WERKEN NIMMER
MOE, TOT AAN ZIJN LAAT
STE ADEM TOE, AL WAS
'T OOK KOUD OF NAT, HIJ
WAS TOCH BIJ HET PAD

0
0

.

MOEST DE DOOD ZULK EEN
BITTERE SCHEIDING MAKEN?
DOCH HET ISGOD DE HEER
DAT IK DOE WAT GOED
IS IN ZIJNE OOGEN.
'K BEN BEREID TE STERVEN
WANT OP U HEER HEB IK
GEHOOPT. IN DE EEUWIGHEID
ZAL IK NIET WORDEN
BESCHAAMD

0
0

.

Grafstenen
zuidzijde

0
0

.

HIJ WAS NOG FRISCH EN STERK
MAAR ACH HET MOCHT NIET BATEN
TOEN GOD ZIJN BODE ZONDT
TOEN MOEST HIJ ONS VERLATEN

0
0

.

ZALIGER IN CHRISTUS
STERVEN DE DOODEN
DIE DE HEMEL ERVEN.
WIEN HIJ EEN WONING
HEEFT BEREID STERVEN
DUURT MAAR OOGEN
BLIKKEN DAN VOLGT
HET NOOIT GEKEND VER
KWIKKEN 'T ONTWAKEN
VOOR D'ONSTERFLIJKHEID

0
0

.

ZIJ WAS DE TROOST
VAN ONS GEZIN
MAAR NU TRAD
DE DOOD
HAAR WONING IN
RUST ZACHT
LIEVE MOEDER

0
0

.

TER HERINNERING
AAN ONS GELIEFD
DOCHTERTJE EN CHRISTINA
CHRISTINA
IN DEN JEUGDIGEN
LEEFTIJD VAN 4 JAAR
DOCHTERTJE VAN
K. WOLTJER en
S WOLTJER-ZUIDEMA
ZWAAR VALT ONS DEZE
SLAG, WAT HEDEN BLOEIT
VALT MORGEN AF.
RUST ZACHT

<< Vorige: Zuidbroek  |  Volgende: Meeden >>