Bestuur / Contact

 • Voorzitter en Penningmeester

  Everhard ten Wolde

  Kerkstraat 39

  9636 AA Zuidbroek

  Telefoonnr.: 0598-451253

 • Secretaris

  Janneke Blaauw-Meijer

  Kerkstraat 57

  9636AA Zuidbroek

  Telefoonnr.: 0598-451983

 • Leden

  Ineke Smant

  Stationspark 27

  9641 MR Veendam

  Telefoonnr.: 0598-450220

 • Webbeheerder:

  Alec Smant

  E-mail: asmant19883@gmail.com

Meldt U aan als donateur door overmaking
van €10,- op rekening nummer NL27 INGB 0674 0298 36
t.n.v. E. ten Wolde, o.v.v. Donatie ST. Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde.

E-mail: menterwolde@dorpsgezichten.info