Kaart

0
0

foto

 

Bestuur / Contact

Meldt U aan als donateur door overmaking
van €10,- op rekening nummer NL27 INGB 0674 0298 36
t.n.v. E. ten Wolde, o.v.v. Donatie ST. Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde.

E-mail: menterwolde@dorpsgezichten.info