Weer bijzonder grafgedicht ontsluierd!

- 10 juli 2013

Bij de schoonmaak van de oude, verweerde grafzerken in Zuidbroek, kwam bij het opnieuw beletteren van de grafteksten dit bijzondere gedichten tevoorschijn op de steen van het echtpaar Boerhave (Frederik is overleden in 1873 op 77 jarige leeftijd, zijn vrouw in 1865 op 63 jarige leeftijd):

De liefde maakt het
sterven zoet.
’t Is d’eindpaal van ons smach
ten. Zoo soms de dood ons
weenen doet. Kan
slechts de dood verzachten.

(Dit bijzondere gedicht is een ode aan de liefde. Onze duiding die geautoriseerd is door een letterkundige van de Rijksuniversiteit Groningen is als volgt: Frederik Boerhave ziet na het overleden van zijn beminde vrouw uit naar zijn dood, waarna hij weer herenigd zal zijn met zijn geliefde.)

Voor het onderhoud:
Voor het onderhoud:

Voor het onderhoud:

Na het onderhoud:
Na het onderhoud:

Na het onderhoud:

Zoals u wel weet is een groep van vrijwilligers vele zaterdagmorgens actief met deze werkzaamheden. Het initiatief komt uit de schoot van de PKN kerk Zuidbroek en de St. Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde. Een subsidiepot maakt het mogelijk dat naar rato van onze vrijwilligersactiviteiten er ook herstelwerkzaamheden verricht kunnen worden door de Stichting Landschapsbeheer Groningen aan ernstig verwaarloosde en beschadigde grafmonumenten. Landschapsbeheer kan dit jaar door het werk van onze vrijwilligers, 345 uren besteden aan herstel op het kerkhof te Zuidbroek!

Klik op foto’s voor vergroting.

Categorie(ën): Kerkhof |Kernwoord(en): Graf | Zuidbroek |